ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ દ્વારા ભરતી 2022 | GSRTC Valsad Bharti for Apprentice Posts 2022 – MaruOjas

GSRTC Valsad Bharti2022 : Gujarat State Road Transport Corporation, GSRTC Valsad has Recently Invites Application For Apprentice Bharti2022.

GSRTC Valsad Bharti 2022

GSRTC Valsad Bharti 2022 : who are looking for Apprentice jobs in GSRTC Valsad Division. For more information related to Educational Qualification, Age Criteria, Selection Mode, Important Date and other Eligibility process please read the below article carefully. Also must read the official advertisement in detail before applying.

GSRTC Valsad Apprentice Bharti 2022

Organization GSRTC
Total Vacancy Not Specified
Post Apprentice
Application Mode Online / Offline
Job Location Valsad, Gujarat
Application Form Distribute Start From 11.07.2022
Last Date For Receiving Application Form 21.07.2022
Last Date For Submission Application Form 22.07.2022

Trade Wise Details

 • Mechanic (Motor Vehicle)
 • Mechanic (Diesel)
 • Auto Electrician
 • Welder
 • Fitter
 • Wireman
 • Turner
 • Computer Operator & Programming Assistant Trade Pass.

Education Qualification

 • For Mechanic Trade : 10th Pass & ITI
 • For Copa : 12th Pass & ITI
 • For Others Post : 10/12 Pass & ITI

Age Limit

Salary

 • As Per GSRTC Apprentice Rules.

Application Fees

 • There is No Application Fees.

NotificationView Here

GNLU Bharti for Nurse and Medical Officer (Part-Time) Posts 2022

Important Note : Before Apply Please Read Official Advertisement For Desirable Qualification, Experience, Age Relaxation, Job Profile Or Other Terms & Condition.

Ojas